Perfect Spot

Stavební prvky exteriér

Pergoly a Konstrukce

Zahradní konstrukce jako jsou pergoly, přístřešky či malé zahradní stavby, dodáváme formou “na klíč” dle předem odsouhlasené dokumentace. V prvním kroku pro vás připravíme vizualizaci požadované konstrukce a vzorkovník olejových lazur, které používáme. Po odsouhlasení veškeré dokumentace, následuje výroba a to výhradně ze sušeného řeziva ve formě KVH a BSH hranolů. Povrchová úprava olejovou lazurou dle vybraného vzorku a montáž, dle dohodnutého termínu. 

Při samotné výrobě se zaměřujeme na použití konstrukčních spojů, které jsou sami o sobě samosvorné a samonosné. 

Terasy

Terasy jsou již dnes nedílnou součástí zahrad a zahrádek. Správně položená terasa a následná údržba, zaručí životnost terasy 15 a více let. Právě správná pokládka terasy, určuje její životnost a uživatelský komfort. Samotnou pokládku provádíme na stavitelné plastové terče, které eliminují vzlínání vlhkosti do podkladní latě. Podkladní latě se používají ze stejného řeziva jako samotná nášlapná vrstva.  Mezi nášlapnou vrstvu a podkladní latě se používá plastová podložka “terrafix”. Tato podložka slouží k vymezení mezery mezi terasovkami a odděluje právě terasovky od latí. čímž nedochází k soustředění vody do mezer a následnému uhnívání dřeva. Povrchová úprava se provádí dle zvolené dřeviny. Např. u modřínu po 2-4 měsících po položení, u exotického řeziva je tento časový odstup 3-7 měsíců. Dřeviny používané k pokládce teras obsahují větší množství pryskyřice, která zabraňuje zakotvení olejových nátěrů. 

Odvětrávané fasádní obklady

Orientační ceník prací pro sortiment TERAS:

PROVEDENÉ PRÁCE  m.j. Cena vč. DPH 
1. Montáž venkovních teras vč. montáže jednoduchého roštu
položením – exotické dřeviny
1 m²520 Kč
2. Montáž venkovních teras vč.montáže jednoduchého roštu
položením – evropské dřeviny
1 m²490 Kč
3. Příplatek za členitost terasy1 m²85 Kč
4. Montáž čtverců včetně podkladního roštu1 m²350 Kč
5. Montáž čtverců Deck click1 m²200 Kč
6. Montáž systému Twinson vč. montáže jednoduchého roštu1 m²470 Kč
7. Montáž bočních čel1 bm120 Kč
8. Olejování teras spec. oleji OSMO 2x1 m²100 Kč
9. Montáž obkladu schodů bez podkladní konstrukce1 m²1 050 Kč
10. Podkladní/nosná konstrukce schodiště1 m³10 000 – 14 000 Kč
11. Podkladní/nosná konstrukce schodiště – lepená1 m³12 000 – 17 000 Kč
12. Instalace výškově stavitelných terčů1 m²170 Kč
13. Dorovnání podkladu pod roštem1 m²100 Kč
14. Staveništní přesun hmot pro dřevěné terasy za každých 50 m1 m²75 Kč
15. Doprava pracovníků1 km12 Kč
16. Doprava materiálu do 3,5t1 km27 Kč
17. Odkop zeminy tř. 31 m³1 100 Kč
18. Staveništní přesun zeminy/štěrku za každých 10m1 m³750 Kč
19. Odstranění pařezů, průměr kmene do 50cm1 ks4 500 Kč
20. Rozprostření ornice/štěrku (bez dodávky) za každých 10 cm tl.1 m²120 Kč
21. Hutnění zeminy/štěrku za každých 10cm tl.1 m²150 Kč
22. D+M geotextílie1 m² 75 Kč
23. Štěrkový podsyp1 m³2 000 Kč
24. Příplatek za 2 frakce štěrku1 m³750 Kč
25. Osazení betonového zahradního obrubníků,
včetně dodávky a betonové opěry
1 bm520 Kč